Naszym celem jest uczytelnianie wywodu (to dla czytającego),                   dzięki czemu rozszerza się krąg odbiorców (to dla piszącego).


             Usprawniamy komunikację między piszącym a czytającym, wprowadzając niezbędne przeredagowania, stosując odpowiedni system powołań i rozwiązań edytorskich, porządkując strukturę tekstu zgodnie z konwencją obowiązującą w wypadku określonego typu prac, pomagając zaprojektować logiczny układ całości i uporządkować materiał graficzny.

          Naszym celem jest uczytelnianie wywodu (to dla czytającego),                dzięki czemu rozszerza się krąg odbiorców (to dla piszącego).

          Usprawniamy komunikację między piszącym a czytającym, wprowadzając niezbędne przeredagowania, stosując odpowiedni system powołań i rozwiązań edytorskich, porządkując strukturę tekstu zgodnie z konwencją obowiązującą 
w wypadku określonego typu prac, pomagając zaprojektować logiczny układ całości i uporządkować materiał graficzny.

         Naszym celem jest uczytelnianie wywodu (to dla czytającego), 
          dzięki czemu rozszerza się krąg odbiorców (to dla piszącego).

            Usprawniamy komunikację między piszącym a czytającym, wprowadzając niezbędne przeredagowania, stosując odpowiedni system powołań i rozwiązań edytorskich, porządkując strukturę tekstu zgodnie z konwencją obowiązującą w wypadku określonego typu prac, pomagając zaprojektować logiczny układ całości i uporządkować materiał graficzny.

Naszym celem jest uczytelnianie wywodu (to dla czytającego),
 dzięki czemu
                                             rozszerza się krąg odbiorców (to dla piszącego).

             Usprawniamy komunikację między piszącym a czytającym, wprowadzając niezbędne
           przeredagowania, stosując odpowiedni system powołań i rozwiązań edytorskich, porządkując
         strukturę tekstu zgodnie z konwencją obowiązującą w wypadku określonego typu prac,
        pomagając zaprojektować logiczny układ całośi i uporządkować materiał graficzny.

            Naszym celem jest uczytelnianie wywodu (to dla
          czytającego), dzięki czemu rozszerza się krąg 
          odbiorców (to dla piszącego).

            Usprawniamy komunikację między piszącym a czytającym, wprowadzając niezbędne przeredagowania, stosując odpowiedni system powołań i rozwiązań edytorskich, porządkując strukturę tekstu zgodnie z konwencją obowiązującą w wypadku określonego typu prac, pomagając zaprojektować logiczny układ całość
i uporządkować materiał graficzny.

Naszym celem jest uczytelnianie wywodu (to dla czytającego), dzięki czemu rozszerza się krąg odbiorców (to dla piszącego).

Usprawniamy komunikację między piszącym i czytającym, wprowadzając niezbędne przeredagowania, stosując odpowiedni system powołań i rozwiązań edytorskich, porządkując strukturę tekstu zgodnie z konwencją obowiązującą
w wypadku określonego typu prac, pomagając zaprojektować logiczny układ całości i uporządkować materiał graficzny.