Naszym celem jest uczytelnianie wywodu (to dla czytającego),
 dzięki czemu
                                             rozszerza się krąg odbiorców (to dla piszącego).

             Usprawniamy komunikację między piszącym a czytającym, wprowadzając niezbędne
           przeredagowania, stosując odpowiedni system powołań i rozwiązań edytorskich, porządkując
         strukturę tekstu zgodnie z konwencją obowiązującą w wypadku określonego typu prac,
        pomagając zaprojektować logiczny układ całośi i uporządkować materiał graficzny.

W sprawach redakcyjnych 
prosimy o kontakt pod adresem


W innych proszę pisać na adres

    Expressis Verbis 
         +48 669 174 156

   Expressis Verbis 
  ​   +48 669 174 156

   Expressis Verbis 
     +48 669 174 156

W sprawach redakcyjnych 
prosimy o kontakt pod adresem

W innych proszę pisać na adres

   Expressis Verbis 
    +48 669 174 156

W sprawach redakcyjnych prosimy o kontakt pod adresem

W innych proszę pisać na adres

Expressis Verbis
+48 669 174 156