Oferujemy usługi z zakresu redakcji tekstu, adiustacji i korekty, 
a także opracowania graficznego i składu publikacji.

            Możliwe jest również uzyskanie od nas wsparcia w zakresie budowania odpowiedniego systemu powołań i projektowania układu prac, zarówno w ramach indywidualnych konsultacji, jak i w formie szkoleń, seminariów, wykładów.

            Oferujemy usługi z zakresu redakcji tekstu, adiustacji 
i korekty, a także opracowania graficznego i składu publikacji.

            Możliwe jest również uzyskanie od nas wsparcia w zakresie budowania odpowiedniego systemu powołań i projektowania układu prac, zarówno w ramach indywidualnych konsultacji, 
jak i w formie szkoleń, seminariów, wykładów.

Naszym celem jest uczytelnianie wywodu (to dla czytającego),
 dzięki czemu
                                             rozszerza się krąg odbiorców (to dla piszącego).

             Usprawniamy komunikację między piszącym a czytającym, wprowadzając niezbędne
           przeredagowania, stosując odpowiedni system powołań i rozwiązań edytorskich, porządkując
         strukturę tekstu zgodnie z konwencją obowiązującą w wypadku określonego typu prac,
        pomagając zaprojektować logiczny układ całośi i uporządkować materiał graficzny.

          Oferujemy usługi z zakresu redakcji tekstu, adiustacji
 i korekty, a także opracowania graficznego i składu publikacji.

         Możliwe jest również uzyskanie od nas wsparcia w zakresie budowania odpowiedniego systemu powołań i projektowania układu prac, zarówno w ramach indywidualnych konsultacji, 
jak i w formie szkoleń, seminariów, wykładów.

Oferujemy usługi z zakresu redakcji tekstu, adiustacji i korekty, a także opracowania graficznego i składu publikacji. 

Możliwe jest również uzyskanie od nas wsparcia w zakresie budowania odpowiedniego systemu powołań 
i projektowania układu prac, zarówno 
w ramach indywidualnych konsultacji, 
jak i w formie szkoleń, seminariów, wykładów.