W wypadku redakcji tekstu wycena usługi jest przygotowywana na podstawie próbki (kilku wybranych stron) oraz informacji dotyczących oczekiwanego terminu realizacji zlecenia.

            Współpraca zaczyna się od wysłania Autorowi zredagowanej próbki tekstu. Na tej podstawie ustalane są szczegóły dotyczące dalszych prac.

            Konsultacje, szkolenia, wykłady — prosimy 
o kontakt pod adresem

Przykładowy tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.

Naszym celem jest uczytelnianie wywodu (to dla czytającego),
 dzięki czemu
                                             rozszerza się krąg odbiorców (to dla piszącego).

             Usprawniamy komunikację między piszącym a czytającym, wprowadzając niezbędne
           przeredagowania, stosując odpowiedni system powołań i rozwiązań edytorskich, porządkując
         strukturę tekstu zgodnie z konwencją obowiązującą w wypadku określonego typu prac,
        pomagając zaprojektować logiczny układ całośi i uporządkować materiał graficzny.

            W wypadku redakcji tekstu wycena usługi jest przygotowywana 
na podstawie próbki (kilku wybranych stron) oraz informacji dotyczących oczekiwanego terminu realizacji zlecenia.

            Współpraca zaczyna się od wysłania Autorowi zredagowanej próbki tekstu. Na tej podstawie ustalane są szczegóły dotyczące dalszych prac.

            Konsultacje, szkolenia, wykłady — prosimy 
o kontakt pod adresem 

          W wypadku redakcji tekstu wycena usługi jest przygotowywana 
na podstawie próbki (kilku wybranych stron) oraz informacji dotyczacych oczekiwanego terminu realizacji zlecenia.

          Współpraca zaczyna się od wysłania Autorowi zredagowanej próbki tekstu. Na tej podstawie ustalane są szczegóły dotyczące dalszych prac.

          Konsultacje, szkolenia, wykłady — prosimy o kontakt pod adresem

W wypadku redakcji tekstu wycena usługi 
jest przygotowywana na podstawie próbki (kilku wybranych stron) oraz informacji dotyczących oczekiwanego terminu realizacji zlecenia.

Współpraca zaczyna się od wysłania Autorowi zredagowanej próbki tekstu. Na tej podstawie  ustalane są szczegóły dotyczące dalszych prac.

Konsultacje, szkolenia, wykłady — prosimy 
o kontakt pod adresem