Expressis Verbis tworzą redaktorzy z wieloletnim doświadczeniem 
i doskonałym warsztatem, specjalizujący się w pracy nad tekstami naukowymi.  

            Kultura słowa, dbałość o zachowanie jasności przekazu, umiejętność skomponowania odpowiednich rozwiązań edytorskich — to wyróżnia nasz zespół.

Naszym celem jest uczytelnianie wywodu (to dla czytającego),
 dzięki czemu
                                             rozszerza się krąg odbiorców (to dla piszącego).

             Usprawniamy komunikację między piszącym a czytającym, wprowadzając niezbędne
           przeredagowania, stosując odpowiedni system powołań i rozwiązań edytorskich, porządkując
         strukturę tekstu zgodnie z konwencją obowiązującą w wypadku określonego typu prac,
        pomagając zaprojektować logiczny układ całośi i uporządkować materiał graficzny.

          Expressis Verbis tworzą redaktorzy z wieloletnim doświadczeniem i doskonałym warsztatem, specjalizujący się w pracy nad tekstami naukowymi. 

          Kultura słowa, dbałoś o zachowanie jasności przekazu, 
umiejętność skomponowania odpowiednich rozwiązań 
edytorskich — to wyróżnia nasz zespół.

Expressis Verbis tworzą redaktorzy
z wieloletnim doświadczeniem i doskonałym warsztatem, specjalizujący się w pracy 
nad tekstami naukowymi. 

Kultura słowa, dbałość o zachowanie jasności przekazu, umiejętność skomponowania odpowiednich rozwiązań edytorskich — to wyróżnia nasz zespół.